Piter Jelles Troelstra

Het Durk Pultrum Fonds vindt zijn oorsprong in de geschiedenis van het ‘Volksgebouw’ te Boelenslaan, waarin Durk Pultrum (1875-1959) een belangrijke rol speelde. De geschiedenis van dit voormalige dorpscafé gaat terug tot 1899 toen op de toenmalige Surhuisterveensterheide een verenigingsgebouw gesticht werd.

Aan het eind van de 19e eeuw heerste in dit gebied bittere  armoede. De bevolking woonde in plaggenhutten, die hier spitketen genoemd werden. Middelen van bestaan waren er nauwelijks. Piter Jelles Troelstra, voorman van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) werd op zijn verkiezingstoernee voor het district Tietsjerksteradeel getroffen door de treurige omstandigheden waarin de mensen verkeerden.

Foto ‘Het Huis op de Heide’

Foto ‘Piter Jelles Troelstra (rechts) op propaganda in Tietjerksteradeel

Samen met enkele partijgenoten, waaronder de dichter Herman Gorter en ds. Kijlstra van Rottevalle zette hij zich in voor de oprichting van een verenigingsgebouw voor de arbeiders. Dat werd het  ‘Huis op de Heide’genoemd.