Aanvragen

Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen gedaan worden door rechtspersonen en particulieren met het doel het ondersteunen van activiteiten die passen bij de doelstelling van het Durk Pultrum Fonds.

De maximale omvang van een bijdrage uit het fonds is in de regel niet hoger dan € 1500, gangbaar zijn bedragen tot  € 500. Jaarlijks is een bedrag van € 7500 euro beschikbaar. Drie maal per jaar kunnen verzoeken worden ingediend (voor 1 februari, 1 mei en 1 november). Aanvraag en toekenning vindt plaats volgens een subsidieregeling die u hier kunt lezen. Een verzoek om een bijdrage dient plaats te vinden aan de hand van een aanvraagformulier.

Subsidieregeling


    Vermeld hieronder naam, woonplaats en rekeningnummer van de begunstigde.

    De aanvrager heeft kennis genomen van de subsidievoorwaarden.

    `