2017

172: Smelne’s Erfskip
Openluchtspel ‘De omgekeerde staking Houtigehage’
Subsidie toegekend van € 2500

173: Korfbalverening DTS Surhuizum
Activiteiten t.g.v. 75-jarig jubileum
Subsidie toegekend van € 250

174: Dorpsbelang Augustinusga
Toeristisch profileren van het dorp d.m.v. wandelroute en plaatsen borden
Subsidie toegekend van € 250

175: Folkkoar ‘It Wâldfolk’
Jubileumconcert bij de Spitkeet met Graham Lowlanders
Subsidie toegekend van € 400

176: GBS ‘De Fontein’ Buitenpost
Inrichting schoolplein met speeltoestellen
Subsidie toegekend van € 400

177: Buurtvoetbal Drogeham
Tweejaarlijks toernooi  ter bevordering van deelname sportactiviteiten
Subsidie toegekend van € 250

178: MFC Surhuisterveen
Opknappen jeugdsoos SOKS
Subsidie toegekend van €  500

179: Brassband ‘De Bazuin’Rottevalle
Aanschaf nieuwe bas
Subsidie toegekend van € 250

180: Bejaardensoos Boelenslaan
Activiteiten
Subsidie toegekend van € 300

181: Spelweek Boelenslaan
Organisatie jaarlijkse spelweek
Subsidie toegekend van € 300

182: OBS ‘It Holdersnêst’ Harkema
Opknappen schoolplein
Subsidie toegekend van € 250

183: Gymnastiekvereniging ‘Hercules’ Harkema
Aanschaf opblaasbaar verend luchtkussen
Subsidie toegekend van € 250

184: Revueploeg Kootstertille
Geluidsapparatuur t.b.v. revue- en toneelavonden
Subsidie toegekend van € 250

185: Gymnastiekvereniging WSBF Surhuisterveen
Aanschaf kunstsof aerobic steps
Subsidie toegekend van € 250

186: Federatie HaFaBra Smallingerland ‘Smelneklank’
Activiteiten t.b.v. bevordering deelname muziekevenementen
Subsidie toegekend van € 250

187: Stichting Paardensport Drogeham
Organisatie Concours Hippique
Subsidie toegekend van € 250

188: Stichting Dorpsfeest Houtigehage
Sportief programma survival, zeskamp e.a.
Subsidie toegekend van € 300

189: Stichting Interventeam D&N
Workshop huiselijk geweld en kindermishandeling
Subsidie toegekend van € 250

190: Stichting ‘Vrienden van de Rot’ Rottevalle
Subsidie toegekend van € 250

191: Toneelvereniging ‘Jounswille’ Augustinusga
Geluidswerende materialen
Subsidie toegekend van € 100

192: Stichting Dorpshuis Surhuizum
Vernieuwing interieur
Subsidie toegekend van € 500

193: Stichting Iepenloftspul Burgum
Bijdrage ‘Elts foar himsels’ bij oude melkfabriek
Subsidie toegekend van € 250

194: Stichting Survento Evenementen
Organisatie Survento Brassfestival 16 juni
Subsidie toegekend van € 400

195: Brassband ‘It Heideblomke’  Harkema
Nieuwe instrumenten voor jeugdafdeling
Subsidie toegekend van € 250

196: Commissie Musical Mozes Rottevalle
Organisatie musical voorjaar 2018
Subsidie toegekend van € 250