2014

113: CBS De Bêrnebrege Surhuisterveen

Speeltoestellen op het schoolplein

•Subsidie toegekend van € 400

114: Jeu de boule Kootstertille

Aanleg baan, terras, kantine

•Subsidie toegekend van € 250

115: Vrienden van De Rot Rottevalle

Historische vaartocht beurtschip

•Subsidie toegekend van € 500

116: Fûgelwacht Drogeham

Organisatie jeugdvogelwachtdag

•Subsidie toegekend van € 100

117: Organisatie buurtvoetbal Drogeham

Buurtvoetbaltoernooi vanaf 14 jaar

•Subsidie toegekend van € 250

118: OBS ‘It Holdersnêst’ Harkema

Houten speeltoestel op plein

•Subsidie toegekend van € 500

119: Pipegaeltsjesjongers Rottevalle

Jubileumconcert t.g.v. 20-jarig bestaan

•Subsidie toegekend van € 250

120: Stichting Beheer Sporthal Houtigehage

Aanschaf materialen  (matten, korfbalmateriaal)

•Subsidie toegekend van € 500

121 : Spelweekcommissie Boelenslaan

Organisatie jaarlijkse spelweek

•Subsidie toegekend van €  500

122: Stichting Paardensport Drogeham

Organsatie Concours Hippique

•Subsidie toegekend van €  500

123:  Hengelsportvereniging Surhuisterveen

Aanleg vissteiger

•Subsidie toegekend van €  500

124: Kinder Dag Centrum ‘It Bijehûs’ Drachten

Speeltoestellen voor kinderen met verstandelijke handicap

•Subsidie toegekend van €  300

125: Vertelavonden Rottevalle

Uitgave boek t.g.v. 25-jarig bestaan

•Subsidie toegekend van €  250

126: Buurtvereniging Trijerisom Surhuisterveen

Doel voor voetbalveldje

•Subsidie toegekend van €  250

127: Dorpsblad Harkema

Vernieuwing dorpsblad

•Subsidie toegekend van €  100

128: Stichting Schildpaddenopvang Harkema

Uitbreiding buitenverblijf

•Subsidie toegekend van €  100

129: De Bazuin Augustinusga

Concert ‘November Winds’

•Subsidie toegekend van €  250

130: Stichting Friesch-Groningse Heide Harkema

Uitgave boek 25-jarig bestaan

•Subsidie toegekend van €  250

131: Dorpshuis Rehoboth Gerkesklooster

Aanschaf gastoestel

•Subsidie toegekend van €  100

132: Dartvereniging ‘Hagestek Bulls’ Houtigehage

Organisatie darttoernooi

•Subsidie toegekend van €  250

133: Blaast de Bazuin Surhuisterveen

Aanschaf instrumenten

•Subsidie toegekend van €  250

134: Dorpshuis ‘De Smoutte’ Boelenslaan

Gevel- en voegenrenovatie

•Subsidie toegekend van €  1000