Het Durk Pultrum Fonds

Het ‘Durk Pultrum Fonds’ is in het leven geroepen door de Stichting Volksgebouw Boelenslaan. Het doel van de stichting is

De ondersteuning en het bevorderen van het leefklimaat op het platteland in de drie provincies Friesland, Groningen en Drenthe op het terrein van politiek, onderwijs, cultuur en sport en voorts in het bijzonder van het dorp Boelenslaan en haar directe omgeving

Uit het fonds kunnen doelen worden ondersteund die in het verlengde liggen van bovengenoemde doelstelling. Jaarlijks is een bedrag van € 7.500 euro beschikbaar.  Gangbare toekenningen gaan tot € 500, in bijzondere gevallen hoger. Aanvragen worden drie maal per jaar beoordeeld en kunnen ingediend worden voor 1 februari, 1 mei en 1 november. Een aanvrager kan eens in de drie jaar een aanvraag doen. Pas na het indienen van een afrekening wordt de subsidie definitief toegekend. Activiteiten die reeds plaatsgevonden hebben, worden niet gehonoreerd.

Foto ‘Durk Pultrum (1875-1959)