2007

2007

 

 

1 : Ombudsteam Achtkarspelen

Ingesteld door de PvdA Achtkarspelen. Het ombudsteam kan de dorpsbewoners helpen wegwijs te worden in het woud van regelgeving of deze verwijzen naar de juiste instanties. Ook zal zij de schakel kunnen zijn tussen bestuur en de fractie van de PvdA. Het ombudsteam zal uit negen mensen bestaan

•Bekendheid via advertenties € 1.400,-

•Vergaderkosten € 100,-

 

Voor 2007 is een subsidie toegekend van € 500,- met een toezegging voor een zelfde bedrag voor 2008 en 2009.

 

2 : Begravenisvereniging " De Laatste Eer "

Herstelwerkzaamheden begraafplaats Boelenslaan. Werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.Voor materiaalkosten wordt een bijdrage gevraagd

•Subsidie toegekend van € 500,-

 

3 : C.B.S. " De Stile " Boelenslaan

Juni 2008; 100-jarig bestaan van de school. Bijdrage gevraagd voor de festiviteiten omtrent dit 100-jarig bestaan

•Subsidie toegekend van € 500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4 : Jeugdsoos " De Okse " Jistrum

September 2006 gesloten. Het gebouw is van de gemeente Tytsjerkstradiel. Binnen werd het onderhouden door het bestuur van de jeugdsoos. Er zijn in de loop van de jaren te veel gebreken aan de ruimte ontstaan om voldoende vrijwilligers voor de activiteiten te krijgen. Meerdere fondsen aangeschreven

•Subsidie toegekend van € 500,-

 

5 : " De Blijenhof " Burgum (alg. crisisopvang)

De aanvraag betreft inrichting doorstroomappartementen. De instelling biedt onderdak aan mensen, jong en oud, die vanwege psychische of sociale problemen in een noodsituatie terecht zijn gekomen. De Blijenhof wil naar een systeem toe, waarbij gasten vanuit verblijf in de crisisopvang naar een doorstroomappartement vertrekken om te leren zelfstandig een huishouding te kunnen voeren. Woningbouwvereniging Smallingerland bouwt en beheert het gebouw. De inrichting van de appartementen is voor rekening van de Blijenhof. Gevraagd wordt een bijdrage bij de inrichting van de appartementen

•Subsidie toegekend van € 500,-

 

6 : Spelweekcommissie Boelenslaan

Organiseert de jaarlijkse spelweek in Boelenslaan

•Subsidie toegekend van € 300,-

 

7 : O.B.S. " Jan van Zuilenskoalle" Boelenslaan

Subsidie-aanvraag voor aanschaf van de nieuwe Friese methode “Studio F”. Doel is de resultaten op het gebied van Fries spreken, lezen en schrijven te verbeteren

•In maart 2007 voor de groepen 4,5 en7 een bedrag van € 1.500,- toegekend.

•In januari 2008 voor de groepen 6 en 8 een bedrag van € 1.000,- toegekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Jaap Jongejan (links) overhandigt directeur Jappie Borger een cheque t.w.v. € 1.500,--.

Foto: Berend Drent: Tijnje.