Home

 

Het Durk Pultrum Fonds

 

 

Het ‘Durk Pultrum Fonds’ is in het leven geroepen door de Stichting Volksgebouw Boelenslaan.

Het doel van de stichting is:

De ondersteuning en het bevorderen van het leefklimaat op het platteland in de drie provincies Friesland, Groningen en Drenthe op het terrein van politiek, onderwijs, cultuur en sport en voorts in het bijzonder van het dorp Boelenslaan en haar directe omgeving.

 

 

Durk Pultrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het fonds kunnen doelen worden ondersteund die in het verlengde liggen van bovengenoemde doelstelling. Jaarlijks is een bedrag van € 7.500 euro beschikbaar.