Durk Pultrum

Durk Pultum

 

 

Het fonds vindt zijn oorsprong in de geschiedenis van het ‘Volksgebouw’ te Boelenslaan, waarin Durk Pultrum (1875-1959) een belangrijke rol speelde.

De geschiedenis van dit voormalige dorpscafé gaat terug tot 1899 toen op de toenmalige Surhuisterveenster heide een verenigings-gebouw gesticht werd.

 

 

 

 

 

 

 

Het heide huis

 

Aan de stichting van het ‘Huis op de Heide’ zijn de illustere namen verbonden van Piter Jelles Troelstra, Herman Gorter en ds Kijlstra van Rottevalle.

 

Geschokt door de treurige leefomstandigheden in de spitketen zetten zij zich in voor verbetering van de leefomstandigheden van de veelal werkloze en verpauperde bewoners.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piter Jelles Troelstra (r)